01 / 2823 - 069    info@siras.hr

Popravak

To su radnje koje izvršavamo na poziv stranke, a svojom prirodom kvara, dozvoljavaju trenutnu intervenciju na licu mjesta ili odnošenje neispravnog sklopa u prostore naše radione, na daljnje postupke. Podrazumijevaju se zahvati zamjenom rezervnim dijelovima ili radnjama strojne obrade predmetnog sklopa.

Popravci se odnose na kvarove:

  • mehaničke
  • hidrauličke
  • pneumatske
  • električne
  • i elektroničke prirode


SIRAS d.o.o.

Servis i remont alatnih strojeva

ured: 10000 Zagreb, Ivanićgradska 56 | radiona: 10312 Kloštar Ivanić, Križci 12b

tel: +385 1 2823-069 | FAX: +385 1 2451-258 | mob 1: +385 98 472-114 | mob 2: +385 98 758 027

IBAN račun: HR5623600001101236288 | matični broj: 0533726 | oib: 48685654424

swift: ZABAHR2X | e-mail: info@siras.hr | web: www.siras.hr

Toscana CMS powered by Aktiv Marketing